Parsel Tahsis Başvuru İlanı


Anasayfa / Duyurular / Parsel Tahsis Başvuru İlanı

Kütahya Simav Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için tahsis başvuruları başladı.


Kütahya Simav Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi kuruluş çalışmalarımız tamamlanarak Parsel Tahsisi aşamasına gelmiş bulunmaktadır.


Kütahya Simav Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesi içinde modern ve teknolojik seralarda, katma değeri üretim hedeflenmektedir_,_ İlçemizin sahip olduğu iklim özellikleri, lokasyon, lojistik avantajları ve kalifiye iş gücü sayesinde kısa sürede alanında önemli başarılar elde edeceğini düşünmekteyiz.


Simav TDİOSB alanımızın toplam büyüklüğü 1.185.000 m2 büyüklüğünde olup proje sahasında toplamda 828.502 m2 alanda teknolojik seralar kurulacaktır. Ayrıca yaklaşık 69.158 m2 alanda ise ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri parselleri yer almaktadır.


TDİOSB alanımızda 10.000-28.000 m2 büyüklüğünde 44 adet sera parseli ve en az 3.400 m2 büyüklüğünde 16 adet sanayi parseli bulunmaktadır.


Simav TDİOSB içinde tüm parsellerin başına yol, sera ısıtma hattı, atıksu, kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik ve telekom bağlantısı getirilecek ve yatırımcıya hazır olarak teslim edilecektir. Bölgemiz içindeki seraların ısıtması jeotermal enerjiden sağlanacaktır.


Sera parsellerinin m2 birim fiyatı 800 TL, sanayi parsellerinin m2 birim fiyatı 2.500 TL olarak belirlenmiştir.


Peşinat ön kayıt bedeli olarak; talep edilen parsel alanı x 5,00 TL olarak, OSB Müdürlüğünün ilan metninin altında belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır.

(Ör: Talep 10.000 m2 x 5,00 TL: 50.000 TL)


Müteşebbis Heyeti Kararı gereğince Bölgemizce 30 Kasım 2023 tarihinde Parsel Tahsisi Talep Toplama İlanınaçıkılmış olup, nihai son başvuru tarihi 31 Aralık 2023'tür. Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdür

lüğümüzde kabul edilecektir.


Parsel talebi için istenilen belgeler;

►         Başvuru Dilekçe Formu (OSB Müdürlüğünden/İnternet Sitesinden temin edilebilecektir.)

►         Bakanlık Yatırım Taahhütnamesi (OSB Müdürlüğünden/İnternet Sitesinden temin edilebilecektir.)

►         OSB Taahhütnamesi (OSB Müdürlüğünden/İnternet Sitesinden temin edilebilecektir.)

►        İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)

►        Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)

►         Oda Sicil Kayıt Belgesi

►         Varsa Vergi Levhası Sureti

►         2020,2021, 2022 yıllarına ait Bilanço ve mizan

►         Peşinatın Yatırıldığı Ön Kayıt Bedeline Ait Banka DekontuBelgeler ulaşım:

www.simavtdiosb.org.tr


PARSEL TALEBİNDE ARANACAK ŞARTLAR;


•      Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır.


•      TDİOSB’nin alt yapı inşaatı tamamlandıktan sonra m² arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen nihai arsa bedeli katılımcılardan ayrıca tahsil edilecektir.

•      Ödeme planı; Tahsise müteakip %25 peşinat alınacak ve kalan %75 miktar 12 ay eşit taksit olarak ödenecektir.


•      Tahsis aşamasında tahsil edilen ön kayıt bedeli, katılımcının peşinat bedeline dahil edilecek olup, firma ile ön tahsis protokolü yapılacaktır.


•      Sanayi ve sera parselleri tahsisi TDİOSB Yönetim Kurulunca yapılacak olup, parsel sayısından fazla talep olması durumunda, ihale (açık arttırma) yöntemiyle tahsis edilecektir.


•      Tahsisi uygun görülenler TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecek ve uygun görülmeyen talep edenlerin yatırmış oldukları peşinat bedelleri İBAN hesaplarına iade edilecektir.


•      Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve OrmanBakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.


•      Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.


•      TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecek olup, yerel müteşebbislere öncelik verilecektir.


•      Talep edilecek sera parsel büyüklüğü 10.000m² den az olmamakla birlikte herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Ancak tahsis yapılacak her bir başvurunun parsel büyüklüklerini belirlemek Yönetim Kurulunun yetkisindedir.


•      Parsel ön kayıt başvurusunda bulunan kişi veya firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini ve tüm evrakları TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.


•      Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel talebinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel talebinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler 1 yılın içerisinde iade edilecektir.


•      Başvurular TDİOSB Müdürlüğüne 31/12/2023 tarihi saat:17:30 ye kadar teslim edilecek olup elden veya kargo üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

 

İRTİBAT KİŞİ VE TELEFON

OSB Müdür V  : Göksel ILGAZ 0543 223 10 51    OSB Har.Müh  : Said Can PEKER 0553 110 43 96


BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP           : Kütahya Simav TDİ Sera Organize Sanayi Bölgesi IBAN NO   : TR61 0001 0001 8097 6926 5750 01 (Ziraat Bankası)

IBAN NO       : TR51 0001 2009 5270 0016 0005 84  (Halk Bankası)
Dökümanlar


Başvuru Belgeleri

İlan Metni  [Tıkla İndir]

Dilekçe [Tıkla İndir]

Bakanlık Taahhütname [Tıkla İndir]

OSB Taahhütnamesi(Sera) [Tıkla İndir]


Diğer Belgeler

İlan Metni [Tıkla İndir]

Soru Cevaplar  [Tıkla İndir]
Bilgiler

İletişim


E-Bülten'e Kaydol

E-Bültenlerimizden ilk siz haberdar olun!